بایگانی دسته: عکس

دریاچه‌ای که دیگر نیست

دریاچه ای که دیگر نیست – ارومیه – سید حسن اسلامی

تابستان سال ۷۳ هنگام عبور از ارومیه، فرصت کوتاهی یافتم تا به دریاچه آن سری بزنم و در آن نیم ساعتی شنا کنم. هفته گذشته (۲۵/۲/۹۳) نیز فرصتی دست داد تا هنگام پرواز به سوی ارومیه، از آسمان شاهد شوره‌زار بزرگی باشم که زمانی واقعاً دریاچه بود و زیبایی خیره کننده‌ای داشت. شبانه هم سری به دریاچه زدم، اما نه برای شنا، که آبی نداشت، بلکه برای مویه بر دریاچه‌ای که دیگر نیست. ادامه‌ی خواندن

تریاکت پدرم را کشت و «اعلاء»ت مرا!

در دوران رضا شاه برخی مغازه‌ها، آزادانه، تریاک می‌فروختند. صاحب یکی از این مغازه‌ها برای تبلیغ جنس مرغوبی که داشت، با خطی خوش بر کاغذی بزرگ نوشته بود: «تریاک اعلاء موجود است». یکی از اهل فضل و ادب که از دیدن این نوشته به وجد آمده بود! نزدش رفت و گفت: «تریاکت بابای خدا بیامرز ما را کشت و این «اعلاء»ی تو هم دارد مرا می‌کشد.» ادامه‌ی خواندن