بایگانی برچسب: اکبر ثبوت

مقاله «کاستی های روشی در دفاع از ملاصدرا » (نقدی بر مقاله اکبر ثبوت)

کاستی های روشی در دفاع از ملاصدرا – دکتر سید حسن اسلامی

 نقدی که بر مقاله ای از استاد ثبوت نوشته بودم در آخرین شماره از کتاب ماه فلسفه منتشر شد.

خواندن / دریافت مقاله

میتوانید متن مقاله را از اینجا (سایت کتاب ماه فلسفه) به راحتی دریافت کنید.