بایگانی برچسب: دغدغه ها اخلاق و دین

«در اسلام اصطلاحی به عنوان دروغ مصلحت آمیز نداریم»: گفتگو

«واکاوی مفهوم مصلحت بر دروغ» در گفت‌وگوی شفقنا با دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

 

پایگاه شفقنا با من گفتگویی درباب دروغ مصلحت آمیز داشت که با دو تیتر «در اسلام اصطلاحی به عنوان دروغ مصلحت آمیز نداریم / با تعبیر دروغ مصلحت آمیز تنها بی اعتمادی را رواج می دهیم» منتشر شده است.

این گفتگو در سایت های دیگری نیز قابل دسترس است، از جمله انتخاب و جماران.

تریاکت پدرم را کشت و «اعلاء»ت مرا!

در دوران رضا شاه برخی مغازه‌ها، آزادانه، تریاک می‌فروختند. صاحب یکی از این مغازه‌ها برای تبلیغ جنس مرغوبی که داشت، با خطی خوش بر کاغذی بزرگ نوشته بود: «تریاک اعلاء موجود است». یکی از اهل فضل و ادب که از دیدن این نوشته به وجد آمده بود! نزدش رفت و گفت: «تریاکت بابای خدا بیامرز ما را کشت و این «اعلاء»ی تو هم دارد مرا می‌کشد.» ادامه‌ی خواندن